YENİ SAYI. KASIM. 01. 2009
Tarih: 14.12.2009 Saat: 23:29
Konu: Kapak, Baş Sayfa


ZAMCIBAŞI NEREYE KADAR?
Evet, ZAM ! Bu üç harfe o denli alıştık ki, kullaıllmadığı an hemen hemen yok gibidir. Artık Türkiye'de bebekler zamlı doğuyor. Ölümler bile zamlı oluyor... Özellikle kriz bahane edilerek petrole, doğal gazı sürekli yüklü zamlar yapılıyor ve haliyle her şey enrjiyeye bağlı olması nedeniyle temel tüketim vmaddelerine ve ulaşımani  yüksek oranlı zamlar peşpeşe geldi ve hala da bu durum sürüyor, daha da devam edecek. Zamcıbaşılar ortalığı aynı geminin yolcularıyız yalanıyla kasıp kavuruyorlar. Evet, açık olan bir gerçek varki oda, AKP  hükümetinin ZAMCIBAŞI' olduğu gerçekliğidir.
Zamcıbaşıların zam gülleleri sürüyor. Günlük tüketim maddelerinin hemen tümü, son üç-dört ayda en az bir kaç kez zam gördü. Zamcıbaşılar, ağır zam ve vergilerle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin
2009 yılında ödmesi gereken ödemesi gereken dış borc toplamı 7 milyar doları aşıyor. Buna karşılık Türkiye'nin dışandan sağlayabileceği krediyse azamisinden 5 milyar doları geçmez. Demek ki 2009'da 2 milyar dolarlık bir kaynak bulunması gerekiyor. Zamcibaşıları bunun yolu olarak da, ağır bir ek zam ve vergi yükünü görüyor. Buna bütce acigini ve bütçe gelirlerini ( ki bunlar da büyük bir oranda çalışanların sırtından çıkarılmaktadır) ekleyihiz. Ortaya korkunç bir zam ve vergi yağması çıkıyor.
Zamcıbaşıların  Maliye, bakanı M.Şimşek 2010 bütçe tasarısını tanıtırken yaptığı açıklamaya göre, 50.2 milyar TL açık veren  bütçe açığını kapatmak için bu yıl icinde KİT'ler ek zam yapacak, ve Maliye  ek vergi alacak. Zamcıbaşıları içve dış borçları ödemek, tüketimi kismak, bütçe açığını kapatmak icin, işçilerin ve çalışanların yoksulluğunu, sefaletini bir kaç kez katlama pahasına da olsa bu denli ağır, bu denli yüklü zamlan ve vergileri getirebiliyorlar. Ama onlar icin halkın yaşamının, insan ögesinin hic bir önemi yoktur. Önemli olan sömürü düzeninin carkini döndürebilmek, parababalanmn milyarlanna milyarlar katmak, emperyalist tefecilerin borçlarını katlayarak ödemektir.
Özellikle son zamlar işçilerin ve emekçilerin hosnutsuzluğunu, öfkesini belki bir kaç kez daha arttırmıştır. Hemen herkes bir çıkış yolu arıyor. İşçilerin ve emkçilerin  tepkileirni lokal olmaktan çıkartarak geniş bir alana yayayılmaıs gerekiyor. Evet, zamcıbaşılara dur demek gerek. Ama nasıl ? Tek yol, eylemlerdir, eylemliliktir. İşçilerin ve emkeçilerin hosnutsuzluğu artık daha büyük eylemliliklere dönüştürmek için devrimlere  büyük görev düşüyor. Emekçileri aydınlatmak ve birleşik mücdeleyi geliştirerek zamların geri alınmasını sağlayacak bir kitle mücadelesi örgütleyip geliştirmektir.
Bunu CHP, MHP vb. gibi burjuva partiler de, Türk-İş ağaları da görüyorlar.
Onları engelleyememeleri halinde hiç değilse kendi etki ve denetimleri altında tutmaya çalışyorlar.
CHP, MHP vb. gibi burjuva düzen partilri zamlar karşısında emekçi yığınları aldatan  beylik açıklmalar dışında birşe yapmayarak "sesiziliklerini koruyarak AKP hükümetine suç ortaklığı yaparken, emekçilerin tepkisinin sokaklara akmasından korkuyorlar.
DİSK dışında Türk- İş ve Hak-İş ağaları göstermelik hava alma eylemleri ve basın açıklamalarıyla, tabanı hareket geçirmeyerek  zamlara suç ortaklığına devam ediyorlar.


Zamcıbaşı AKP,  Hak-İşi , Türk-İş’ sendika ağalarına kadar bu geniş güçler yelpazesi, işçilerin bilinç geriliği ve örgütsüzlügünü istismar ediyor. İşçiler ve emekçiler, yalan ve demagojik  aldatma çabalaırna karşı durarak,  sefaletin dipsiz çukurunda sefil bir yaşam sürdürmelerine artık dur demelidirler. Ve artık sormak gerekiyor, zamcıbaşılar nereye kadar? Durmayanı durdururlar özdeyişiyle zamların geri alınması istemiyle, işçilerin ve emekçilerin örgütlü gücünü alanlara taşıyalım.

Bu haberin geldigi yer: DHB
http://www.halkinbirligi1.net

Bu haber icin adres:
http://www.halkinbirligi1.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2023