YOKSULLUK FUHUŞU TETİKLİYOR
Tarih: 16.09.2009 Saat: 08:46
Konu: Özgür Kadın


Yeni dünya düzeninin yoksulluğu ve  sefaleti dahada derinleştirmesi her bakımdan kadınları vurdu. Ekonomik krizin derinleşmesine paralel olarak proletarya ve emekçi kitleler üzerindeki sömürü de katmerleşerek sürüyor. Derinleşen  ve yaygınlaşan ekonomik kriz, emekçi yığınları hızla, açlığın, sefaletin, yozluğun, işsizliğin, fuhuşun acımasız girdabına itiyor. İdeolojik, kültürel, toplumsal ve ahlaki çürüme ve yabancılaşma olgusu hızla yaygınlaşıyor .19901i yıllarda bir yandan ekonomik krizin derinleşmesi öte yandan revizyonist kampın çöküp dağılması  işsizlik ve yoksulluğu derinleştirdiği gibi aynı zamanda fuhuşu da  olağanüstü boyutlara tırmandırdı.Aslımda bu durum   emperyalist kapitalist sistemin  nasıl bir derin çürüme içinde olduğunu gösteriyordu.
Yapılan açıklamalara göre, Türkiye'de 500 bin fahişe var. Sadece İstanbul'da bulunan "hayat kadını" sayısı 100 bindir. 1993'de bu rakam 230 bin olarak açıklanmıştır. Demek ki altı yıl sonra bugün bu rakam ikiye katlanmıştır .
  Gerçekte, ekonomik krizin derinleşmesine bağlı olarak gelişimi olağan üstü boyutlara varan fahişe sayısı, verilen rakamların oldukça üstündedir. Ki, verilen rakamlar sadece saptanabilmiş olanları kapsıyor. Oysa "gizli'' fuhuş çok daha yaygındır .
Türkiye'de fuhuş yapmak, izin almak koşuluyla yasaldır. Ayrıca yasalar fahişeyi "sanatçı '', fahişelik ''mesleğini" bir "sanat" olarak görmekte ve göstermektedir. Fuhuşun artmasının temel nedeni ekonomik yoksullaşmadır. Yoğun bir ekonomik sömürüye, yoğun bir baskıya hedef olan ve kültürel alanda geri bıraktırılan, işsizliğin ve açlığın içine itilen emekçi kadınlar, yaşamak ve geçinmek için fahişelik yapmak zorunda bırakılmakta.
Egemenler, fuhuşu yasalarla güvence altına alırken, diğer yandan da. fuhuşu sinema, video, basın -yayın gibi kurumlar ve araçlarla hızla teşvik ederek, yaygınlaştırmaktadır. Böyle yaptıkları halde iğrenç bir iki yüzlülük, "Muzur" yasası çıkararak, kendilerini yığınlara "ahlaklı'' göstermeye çalışıyor ve hatta bu gösteriyi basın yasaklarını geliştirmenin saldırı aracı da yapıyorlar. .
Egemenler, fuhuş olgusunun nedenlerini, nesnel temellerinden, fuhuşu üreten ekonomik -toplumsal koşullardan yada kurulu burjuva kapitalist sistemden soyutlayarak açıklıyorlar. Örneğin "yaygınlaşan fuhuşun nedenlerinden biri rahat ve lüks yaşama tutkusudur." diyorlar .Bu açık bir demagojidir.
   Lüks yaşama tutkusunun yaygınlaşan fuhuşta önemli, ama tamamen tali bir rolü vardır. Bu tutkuyu doğuran, teşvik eden özel mülkiyettir, kurulu düzenin ta kendisidir. Karlarına kar katmak için, geniş ve pırıltılı reklam kampanyalarını örgütleyenler; TV, video, basım-yayın, sinema aracılığıyla lüks yaşamı ve lüks yaşam tutkusunu teşvik edenler kimlerdir? Açıktır ki, tekellerdir, holdingler bu çirkin propagandayı yasal güvenceye alanlardır. Bir eli yağ bir eli balda, lüks yaşam içinde yüzen aylak ve asalak sosyetenin bu yaşamını günü gününe, onlarca gazete, aracılığıyla topluma televolelerle,gece hatları vb. gibi programlarla pompalayan kimlerdir? Yine bu aynı güçlerdir.Demek ki, lüks yaşama tutkusunu doğuran ve bunu fuhuşu teşvik etmenin aracı haline getiren yine bu iliklerine dek çürümüş olanlardır. Egemen sınıflar, deveye binmişler, aklınca çalı arkasına gizlenerek sorumluluktan kurtulabileceklerini sanıyorlar.
 Egemenler, fuhuş olgusunu ve yaygınlaşmasını bireylerin "ahlak  yetersizliği''yle de açıklamaya çalışarak fuhuşun yükseldiği nesnel temeli özel mülkiyetçi burjuva kapitalist sistemi  gizlemeye, toplumsal içerikli bu sorunu bireysellikle açıklamaya çalışıyor. Bu çirkin bir demagojidir.Yukarıda ortaya koyduğumuz gerçekler bu demagojinin karakterini sergilemektedir.
Sosyalizm; sömürüye son vererek fuhuşun ekonomik ve toplumsal nedenlerini ortadan kaldıracak tek ekonomik toplumsal düzendir.
Bu haberin geldigi yer: DHB
http://www.halkinbirligi1.net

Bu haber icin adres:
http://www.halkinbirligi1.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1908